Algemene voorwaarden

 • Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd als het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst van de inschrijving.
 • Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Als een cursus wel of niet doorgaat krijgt u daarvan minimaal 7 werkdagen voor de geplande aanvang bericht. Soms wordt hiervan afgeweken, als het aantal benodigde cursisten nog net niet is bereikt.
 • Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheden om een extra cursus te organiseren. We berichten u daarover.
 • Bij onvoldoende deelname wordt een cursus geannuleerd. Uw cursusgeld wordt dan uiteraard niet afgeschreven of gerestitueerd indien al betaald.
 • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd wordt in de loop van de cursus of aan het eind daarvan ingehaald.
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
 • Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.
 • Indien bekend staan bij de cursusgegevens op de website het maximum en minimum aantal deelnemers vermeld. In incidentele gevallen kan worden besloten daarvan af te wijken.
 • De Stichting CultuurBeleving Hillegom leidt niet op voor een wettelijk erkend diploma. Op verzoek krijgt u een certificaat van deelname aan een bepaalde cursus.
 • Kaarten voor theatervoorstellingen kunt u bestellen via onze website www.cultuurhillegom.nl
 • In het gebouw mag niet worden gerookt.
 • Tenzij anders is aangegeven vinden alle activiteiten plaats in het gebouw van Stichting CultuurBeleving Hillegom.
 • Stichting CultuurBeleving Hillegom is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

  Betaling
  U verleent Stichting CultuurBeleving Hillegom een éénmalige machtiging om het verschuldigde cursusgeld van uw rekening af te schrijven. Hierna wordt het cursusgeld in de week na aanvang van de betreffende cursus of activiteit van uw rekening afgeschreven. Indien het cursusgeld meer dan € 150,00 bedraagt, kunt u desgewenst in twee gelijke termijnen betalen. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven. Gebruik maken van gespreide betaling is alleen mogelijk wanneer u gelijktijdig met uw inschrijving een éénmalige machtiging voor alle termijnen afgeeft. 

  Annulering
  Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te geschieden. Mondelinge annuleringen gelden niet. Vanaf 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop wordt bij annulering een kwart van de cursusprijs met een maximum van € 60,= in rekening gebracht. Na aanvang van de cursus/workshop is restitutie niet mogelijk.

  Lesmateriaal
  De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij u in rekening worden gebracht, dient u rechtstreeks aan de docent te vergoeden. Wij adviseren boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat.