0252-518869

Contact gegevens

Op 20 maart 2017 is onze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De volledige naam is 'Stichting CultuurBeleving Hillegom'. Als afkorting gebruiken we 'SCBH'. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- Karin Peters (voorzitter); tel. 06 21 95 81 00; email catharina.alida@gmail.com
- Roland Wiersema (penningmeester); tel. 06 53 39 80 06;  email rolandwiersema@gmail.com
- Huub Kleinjans (secretaris); tel. 06 53 74 90 07;  email secr.scbh@gmail.com
- Hans Lommerse (educatie); tel. 06 53 65 64 55; email hapjlommerse@xs4all.nl
- Erwin Veenman (gebouw & beheer); tel. 06 20 49 04 12; email erwinveenman@gmail.com
- Frans de Hoog (PR/Communicatie) tel. 06 19 99 31 30; email fjdehoog@preset.nl

Kamer van Koophandel no  68338201

Bankrekening  NL91 RABO 0319 4688 87