Bestellijst

Geen bestellingen

Talen

Binnenkort: Frans
Frans 5 24 x op Ma. 30-09-2019 19:00 - 20:30
Frans 1e jaars 24 x op Wo. 02-10-2019 20:30 - 22:00
Binnenkort: Frans conversatie
Frans conversatie gevorderd 24 x op Wo. 02-10-2019 19:00 - 20:30
Frans conversatie beginners 24 x op Ma. 04-11-2019 20:30 - 22:00
Frans conversatie beginners 12 x op Ma. 20-01-2020 20:30 - 22:00
Binnenkort: Duits
Duits 1e jaar 24 x op Ma. 04-11-2019 15:00 - 16:30
Binnenkort: Engels
Engels 1e jaars deel 1 12 x op Ma. 30-09-2019 19:00 - 20:45
Engels 1e jaars deel 2 12 x op Ma. 20-01-2020 19:00 - 20:45
Engels 1e jaars deel 1 12 x op Vr. 24-01-2020 09:45 - 11:30
Binnenkort: Engels voor kinderen
Engels voor kinderen groep 4-7 10 x op Wo. 02-10-2019 13:30 - 14:30
Engels voor kinderen groep 8 voo... 10 x op Wo. 02-10-2019 15:00 - 16:30
Engels voor kinderen groep 4-7 10 x op Wo. 22-01-2020 13:30 - 14:30
Engels voor kinderen groep 8 voo... 10 x op Wo. 22-01-2020 15:00 - 16:30
Engels voor kinderen groep 1-3 10 x op Vr. 24-01-2020 13:30 - 14:30
Binnenkort: Italiaans
Italiaans 1 10 x op Ma. 20-01-2020 19:00 - 20:00
Italiaans conversatie 10 x op Ma. 20-01-2020 20:15 - 21:15
Binnenkort: Portugees
Portugees 12 x op Do. 16-01-2020 11:00 - 12:30
Binnenkort: Spaans
Spaans 1 24 x op Ma. 30-09-2019 10:00 - 11:30
Spaans 5 24 x op Ma. 30-09-2019 18:45 - 20:15
Spaans 2 24 x op Ma. 30-09-2019 20:15 - 21:45
Spaans 6 24 x op Do. 03-10-2019 19:30 - 21:00
Binnenkort: Russisch
Russisch 1e jaar 24 x op Wo. 09-10-2019 17:00 - 18:30
Binnenkort: Japans
Japans gevorderd 2 10 x op Di. 01-10-2019 19:00 - 20:30
Japans 10 x op Di. 01-10-2019 19:30 - 21:00
Japans gevorderd 2 13-01-2020
Japans 10 x op Di. 14-01-2020 19:30 - 21:00
Japans voor beginners 10 x op Ma. 20-01-2020 19:30 - 21:00